آیدین گونش = روشن مثل آفتاب

درمان ناملایمات روزگار با دعا و آیات قران