درمان ناملایمات روزگار با دعا و آیات قران
آیدین گونش = روشن مثل آفتاب